Czy Bóg mówi przez sny?

Tak. Wiemy, że Bóg przemawia do ludzi przez sny. W Biblii, którą uważamy za natchnione Słowo Boga, jest wiele przykładów tego jak Bóg przemawiał do różnych ludzi we śnie. Sen jest jednym ze sposobów w jaki nasz Bóg komunikuje się z człowiekiem:

 

A Samuel powiedział do Saula: Dlaczego mnie niepokoisz, każąc mi się pojawić? Odpowiedział Saul: Znalazłem się w wielkim niebezpieczeństwie. Oto Filistyni rozpoczęli ze mną wojnę, a Bóg odsunął się ode mnie, nie udzielił mi żadnej odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Wywołałem cię, żebyś mi powiedział, co mam robić. 1 Samuela 28:15

I stanie się, że na wszelkie ciało Ducha mego wyleję. Synowie wasi i córki będą prorokować, a wasi starcy będą śnić po nocach, młodzieńcy zaś będą miewali widzenia. Joel 3:1

I zostało to powtórzone w Nowym Testamencie:

Lecz to wiedzcie, że spełnia się na nich przepowiednia proroka Joela: Za dni ostatnich – mówił Pan – wyleją Ducha mojego na wszystkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będę prorokować, młodzi ludzie będą mieć widzenia, a starzy – sny. 

Dzieje Apostolskie 2:16-17

 

Uważamy za rzecz absolutnie niezwykłą, że nasz kochany Bóg wykorzystuje każdą sposobność aby do nas mówić, nawet we śnie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now