top of page

Czy Bóg mówi przez sny?

Tak. Wiemy, że Bóg przemawia do ludzi przez sny. W Biblii, którą uważamy za natchnione Słowo Boga, jest wiele przykładów tego jak Bóg przemawiał do różnych ludzi we śnie. Sen jest jednym ze sposobów w jaki nasz Bóg komunikuje się z człowiekiem:

 

A Samuel powiedział do Saula: Dlaczego mnie niepokoisz, każąc mi się pojawić? Odpowiedział Saul: Znalazłem się w wielkim niebezpieczeństwie. Oto Filistyni rozpoczęli ze mną wojnę, a Bóg odsunął się ode mnie, nie udzielił mi żadnej odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Wywołałem cię, żebyś mi powiedział, co mam robić. 1 Samuela 28:15

I stanie się, że na wszelkie ciało Ducha mego wyleję. Synowie wasi i córki będą prorokować, a wasi starcy będą śnić po nocach, młodzieńcy zaś będą miewali widzenia. Joel 3:1

I zostało to powtórzone w Nowym Testamencie:

Lecz to wiedzcie, że spełnia się na nich przepowiednia proroka Joela: Za dni ostatnich – mówił Pan – wyleją Ducha mojego na wszystkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będę prorokować, młodzi ludzie będą mieć widzenia, a starzy – sny. 

Dzieje Apostolskie 2:16-17

 

Uważamy za rzecz absolutnie niezwykłą, że nasz kochany Bóg wykorzystuje każdą sposobność aby do nas mówić, nawet we śnie.

bottom of page